• 09308877798
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 19:00

بلاگ

IMG 20170426 005717 1493152066852 10 1496988481493 64

پیچ و رولپلاک سنگ نما با پیچ و رولپلاک کار:

برای کارهای چنین که با طناب انجام میشود باید دید نمای ساختمان ایا لق هستند یا خیر.باید دید لبه ی پشت با ایا جای فرود با طناب رادارد یا ندارد.این موضوع خیلی وقتها در ساختمان برای پیش امده است.به همین دلیل قبل شروع به کار و زمانی که برای بازدید میروید که کار را ببینید حتما نما را از پشت بام نیز ببینید تا فردا که شروع بکار میخواید کنید شبهه ایجاد نشود یا دبه بوجود نیاید.


پیچ و رولپلاک کار نما با طناب:

پیچ و رولپلاک کار نما همان کسی است که نمای ساختمان را پیچ و رولپلاک و یا محکم سازی میکند.

به این دلیل میگویم که پیچ ورولپلاک سنگ نما یا محکم سازی سنگ نما جفتشان زیر مجموعه اونیکی است.چون محکم سازی اگر با پیچ و رولپلاک صورت بگیرد که یک کار اصولی و درست حسابی است ولی اگر سنگ های که پیچ و ولپلاک نمیخورد و اندک باشند میتوان با موادی مخصوص نه که چسب 123 باشد.برای مقاوم سازی سنگ های ریز و بدون ظرفیتباید از ابزار و موادهای بسیار عالی استفاده کرد.